Hällristning L1944:8087, Boglösa 324:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8087
Foto av Hällristning L1944:8087
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,7x1,6 m (N-S) med 1 skepp, 3 fotsulor och 2 älvkvarnar. Skeppet är 40 cm l, otydligt och grunt ristat. Fotsulornaär 26-28 cm l, grunt ristade. 2 är parallella. I mot NÖ svagt sluttande, vittrad häll. 4 m NV om 1: 2) Hällristning, 0,3x0,3 m med 1 människofigur, 30 cm l, med försänkt kropp och ringformat huvud och 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1 cm dj. I samma häll. 39,5 m NVom 2: 3) Hällristning med 1 skepp, 67 cm l, otydligt och starktvittrat. I övre delen av häll. Delvis skogbeväxt, moränbunden betesmark. 220 m SÖ-SSÖ om manbyggnaden på Rickeby 2:4, 21 m SSV omåkerhörn vid körväg och 13 m SSÖ om stängsel. SpecialinventeringKjellén och Hyebstrand: Upplands hällristningar 1976. Iprickningen bör kontrolleras i fält då det ligger något förskjutet i förhållande till Kjelléns inprickning. Kj E. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränbunden mindre bergrygg (N-S). Hagmark beväxt med enbuskar och tall.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.604726
Longitud: 17.132327
Lämnings-ID: L1944:8087
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 324:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8087