Hällristning L1944:8066, Boglösa 242:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8066
Foto av Hällristning L1944:8066
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,5x, m (N-S) med 2 skepp och ca 25 älvkvarnar, 4-7 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Skeppen är 65 och 90 cm l. I mot Vsluttande häll. Trädgård. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Något V sluttande moränmark mot moränslätt och grund dalgång i SV. Trädgård.

11 m SV om SV hörn av hus och 3-4 m 285cg om gavel av ny tillbyggnad, samt 30 m 35cg om åkerhörn och stenmur.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613554
Longitud: 17.164776
Lämnings-ID: L1944:8066
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 242:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8066