Hällristning L1944:8056, Boglösa 241:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8056
Foto av Hällristning L1944:8056
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1,4x1 m (N-S) med 1 skepp, 1 människofigur och9 älvkvarnar. Skeppet är 32 cm l. Människofiguren är 16 cm l . Enälvkvarn är rännformig och 16 cm l. I plan översida av mot Ö sluttande häll. 4,2 m SÖ om 1: 2) Hällristning, 1 skepp med försänktskrov, 32 cm l. I hällens sluttning mot Ö. 14,7 m VSV om 1: 3) Hällristning, 1,1x0,6 m (NNV-SSÖ) med 5 skepp, 25-45 cm l. Störstaskeppet djupt inristat, övriga grunt ristade eller fragmentariska. I häll svag sluttning mot Ö. 15,5 m 230cg 1 och 5 m 160cg om 3är: 4) Älvkvarn, 4 cm diam och 1 cm dj. I häll. 10-40 m S-SÖ omnr 1 är: 5) Grundlämningar, 3 st, samt en källargrund. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten moränrygg med berghäll i dagen invid grund dalgång (Ö-V) iS. Hagmark.

1) 35 m 10cg väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614278
Longitud: 17.157899
Lämnings-ID: L1944:8056
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 241:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8056