Hällristning L1944:8052, Boglösa 319:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8052
Foto av Hällristning L1944:8052
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,2x0,5 m (NV-SÖ) med 2-3 otydliga skepp, 49-72 cm l. Försänkta. Genom vittring osäkra. I plan del av huvudsakligen övertorvad hällsluttning mot V. 310 m NÖ-NNÖ om manbyggnaden påUppmyrby 1:5. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Häll på NNÖ sidan om krönet av liten moränavlagrad bergrygg, ochmot slätt och dalgång (NNV-SSÖ) i N-SÖ. Blandskog-åkerimpediment.

25 m 30cg kvarngrund och 15 m 220cg åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60036
Longitud: 17.125412
Lämnings-ID: L1944:8052
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 319:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8052