Hällristning L1944:8018, Boglösa 376:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8018
Foto av Hällristning L1944:8018
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning med 1 båglinje, 24 cm st. Grunt ristad. I plan översida av större häll. 17 m 60cg om 1 är: 2) Hällristning, 3,2x2,2 m (N-S) med 2 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen är 41 och 47 cml. Det mindre mycket grunt ristat. I häll, på svag sluttning morN. Moränbunden betesmark. 470 m NV om manbyggnaden på Boglösaby 1:1 4:1 5:1 10:1, 10 m SÖ om hörn av betesåker och 10 m SSÖ om kraftledning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg bergrygg i flack moränmark, i NÖ sluttande ned mot dalgång (NNV-SSÖ). Hagmark.

1) 9 m SSÖ kraftledning och 10 m SÖ hörn i hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598703
Longitud: 17.170039
Lämnings-ID: L1944:8018
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 376:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8018