Hällristning L1944:8014, Boglösa 281:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8014
Foto av Hällristning L1944:8014
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 4,1x1,6 m (NV-SÖ) med 3 skepp, varav 1 vittratoch osäkert, och 3 älvkvarnar. Skeppen är 83 och 90 cm l. I häll.6,8 m N om 1: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,75x0,7 m med 5 älvkvarnar4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. I häll. 2,2 m N om 2: 3) Älvkvarnsförekomst med 2 älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj, belägna 15cm ifrån varandra. I häll. Åkerholme. 330 m NNV om boningshusetpå Boglösaby 6:3A. 7 m V om åkerkant, 28 m SÖ om åkerholmens NV spets och 130 m SV om väg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg bergrygg i flack moränmark, svagt sluttande mot dalgång i S-SÖ. Åkerimpediment.

7 m VSV åkerkant och 28 m SÖ om NV ände av bergrygg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587866
Longitud: 17.182341
Lämnings-ID: L1944:8014
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 281:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8014