Hällristning L1944:7965, Boglösa 302:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7965
Foto av Hällristning L1944:7965
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5x2 m (NNV-SSÖ) med 11 skepp och 5 älvkvarnar 5-6cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 26-48 cm l. Betesmark. 200 mÖNÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:5. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ovansida av kupig häll i något NV sluttande moränmark mot dalgång (NÖ-SV) i NV. Hagmark invid åker.

5 m 180cg åkerkant, 11 m 120cg åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609688
Longitud: 17.138088
Lämnings-ID: L1944:7965
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 302:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7965