Hällristning L1944:7964, Boglösa 301:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7964
Foto av Hällristning L1944:7964
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,5x1 m (N-S) med 5 skepp och 4 älvkvarnar 5 cm diam och 0,5-1 cm dj. 14,2 m N om 1: 2) Hällristning, med 1 skepp,ca 30 cm l. I häll. 18 m NNÖ om 1: 3) Hällristning, 3x2 m (N-S) med ca 4 skepp och 1 älvkvarn. Ett skepp är 37 cm l. Skeppen är grunt ristade. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. Skogsmark. 210 m Ö om manbyggnaden på Rickeby 4:5 och 90 m SSV om åkerhörn. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NNV-N sluttande hällar mot moränslätt. Skogsmark invid hagmark.

Ca 95 m 205cg åkerhörn och ca 75 m 175cg åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609099
Longitud: 17.138468
Lämnings-ID: L1944:7964
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 301:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7964