Hällristning L1944:7958, Boglösa 245:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7958
Foto av Hällristning L1944:7958
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3x0,7 m (NV-SÖ) med 4 skepp, 4 ringkors och 1 älvkvarn. Skeppen är 22-46 cm l. Ringkorsen är 19-28 cm diam. Det största har koncentrisk yttercirkel och 2-3 ekrar. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. Skogsmark. 670 m om boningshuset påIbacka 1:1 och 10 m V om skogsbryn. Specialinventering Kjellén och Nyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag Ö sluttning av flack moränmark på V sidan av grund dalgång.Hagmark.

54 m 280cg om åkerkant (180-380cg)

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607762
Longitud: 17.163771
Lämnings-ID: L1944:7958
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 245:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7958