Hällristning L1944:7911, Boglösa 369:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7911
Foto av Hällristning L1944:7911
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning med 1 skepp, 36 cm l. Grunt ristat. I brant mot V sluttande häll, 0,5 m ovanför markytan. Hällmark mot Ö kanten av delvis sank betesmark. 300 m SÖ om manbyggnaden på Ibacka 1:1 och8 m V om sämre brukningsväg. Hällristningen ej med säkerhet återfunnen. Hällen troligen lokaliserad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttning av moränbunden bergrygg (N-S) med hällar i dagen. Barrskog.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611427
Longitud: 17.168139
Lämnings-ID: L1944:7911
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 369:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7911