Hällristning L1944:7879, Boglösa 318:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7879
Foto av Hällristning L1944:7879
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,2x2,1 m (NNÖ-SSV) med 1 skepp, 1 obestämbar U-formad figur och 5 älvkvarnar, 5-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppetär 66 cm l, försänkt. Den U-formade figuren är 20 cm l. Dessutomfinns en grunt knackad yta, 50 cm st. I översida och mot ÖNÖ svagt sluttande, välvd häll. 200 m VSV om manbyggnaden på Rickeby 3:4, 28 m SSÖ om åkerhörn, 21 m ÖNÖ om åker och 11 m SV om skiftesgräns. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av låg bergrygg (NV-SÖ), invid svag SV sluttning och dalgång i SV. Åkerholme.

21 m ÖNÖ åkerkant, 11 m SV ägogräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.601886
Longitud: 17.138117
Lämnings-ID: L1944:7879
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 318:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7879