Hällristning L1944:7876, Boglösa 273:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7876
Foto av Hällristning L1944:7876
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 2,4x1,2 m (N-S) med 3 skepp och 6 älvkvarnar.Skeppen är 53-63 cm l. Älvkvarnarna är 5-10 cm diam och 0,5-1,5 cm sj. I höll. 15 m NNÖ om 1: 2) Älvkvarnsyta, 2,2x1,5 m (NNV-SSÖ)med 13 älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Några är osäkra. I häll. Betesmark. 125 m NNÖ om manbyggnaden på Boglösaby 8:5,23 m SSV-S om i åker utskjutande bergudde och 58 m SSÖ om SÖ hörnet av ladugård. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg i NÖ delen av moränhöjdsplatå med berg i dagen. Hagmrk.

1) 12 m 95cg om SÖ hörnet av nybyggyd förrådabyggnad samt 23 m SSV om i åkeroch hagmark utskjutande bergrygg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.593742
Longitud: 17.180678
Lämnings-ID: L1944:7876
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 273:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7876