Hällristning L1944:7871, Boglösa 367:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7871
Foto av Hällristning L1944:7871
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning med 1 skepp, 26 cm l. Betesmark 335 m SSÖ om manbyggnaden på Ibacka 1:1, 70 m NNV om täckdike mot åker och 39 m NÖom ristningen nr 58 (19,3 m NNV om stenblock). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-S sluttande berghäll i något S sluttande moränmark, mot flackdalgång i Ö-SÖ-S. Hagmark.

Ca 80 m NNV om åkerkant och 39 m NÖ om raä 58. 19 m 380cg stortblock.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610824
Longitud: 17.16655
Lämnings-ID: L1944:7871
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 367:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7871