Hällristning L1944:7868, Boglösa 264:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7868
Foto av Hällristning L1944:7868
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,42x0,35 m (Ö-V) med 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 42 cm l. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. Skogsmark. 350 m SSV om boningshuset på Boglösaby 8:5. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Häll i SÖ delen av liten flack moränhöjd. Dalgång i Sö. Hagmark.

15 m NV gräns mot abeteshage.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.589841
Longitud: 17.178114
Lämnings-ID: L1944:7868
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 264:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7868