Hällristning L1944:7856, Boglösa 365:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7856
Foto av Hällristning L1944:7856
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 0,57x0,25 m (ÖNÖ-VSV) med 3 våglinjer troligenfragmentariska fotsulor, 15-17 cm l. I mot V sluttande del av mindre häll. 3 m N om 1: 2) Hällristning? 17x0,5 m (Ö-V), med 2 parallella linjer, 30 och 45 cm l, belägna 28 cm ifrån varandra samt1 älvkvarn. I häll. 670 m N om manbyggnaden på Boglösaby 1:1 4:15:1 10:1. 17 m S om åkerhörn och 22 m Ö om åkerhörn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg liten berghäll i låg mindre moränhöjd, invid dalgång (NNÖ-SSV) i ÖNÖ. Åkerholme.

20 m 185cg åkerhörn och 25 m 105cg åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.601835
Longitud: 17.173199
Lämnings-ID: L1944:7856
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 365:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7856