Hällristning L1944:7854, Boglösa 130:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7854
Foto av Hällristning L1944:7854
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av 1 skepp, 50 cm l, med helt uthugget skrov och bemanningsstreck. Delvis vittrat. Belägen på S-sluttningen av samma häll som Raä nr 130:1. (Raä dnr: 326-2854-2011)


Äldre beskrivning: Hällristning med 1 skepp, 55 cm l. I häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV kanten av låg berghäll SÖ om flack sidodalgång. Hagmark.

5 m SV om Raä nr 130:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595259
Longitud: 17.144846
Lämnings-ID: L1944:7854
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 130:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7854