Hällristning L1944:7829, Boglösa 416:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7829
Foto av Hällristning L1944:7829
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, enligt E Kjellén 1977 bestående av 2 mycket grunt ristade skepp. Ca 20 m SV om 1 är enligt E Kjellén 2) Hällristning, bestående av 1 mycket grunt ristat skepp. 43 m Ö 15cg N omnr 1 och 5 m NNÖ om 409 är 3) Älvkvarnsförekomst, enligt E Kjellén bestående av 2 älvkvarnar. Ingen av nr 1-3 återfunnen 1980 vidrev inventeringen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV kanten (slänten) av bergplatå med tunna moränavlagringar på Ösidan av dalgång. Hagmark.

1-2) VNV resp VSV om V delen av gravfält nr 409.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.597406
Longitud: 17.144559
Lämnings-ID: L1944:7829
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 416:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7829