Hällristning L1944:7824, Boglösa 296:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7824
Foto av Hällristning L1944:7824
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 3,6x2,8 m (Ö-V) med 2 ofullbordade skepp, 1 ringkors och 5 osäkra älvkvarnar. Skeppen är 38 cm l. Ringkor är 17cm diam. I häll. 22 m NNÖ om 1: 2) Älvkvarnsyta, 0,4x0,05 m med 2älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 m dj. I häll. Betesmark. 180 mVSV om manbyggnaden på Rickeby 4:2 och 39 m NNÖ-N om åkerhörn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i svagt SV sluttande moränmark, invid grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i Sv. Hagmark.

1) 40 m 395cg nytt åkerhörn och ca 65 m SÖ om annat åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617136
Longitud: 17.143556
Lämnings-ID: L1944:7824
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 296:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7824