Hällristning L1944:7808, Boglösa 247:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7808
Foto av Hällristning L1944:7808
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 4,7x0,7 m (N-S) med 5 skepp och 2 älvkvarnar,4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 24-56 cm l. Ett skepp består av 2 motställda skeppsfigurer med gemensam köllinje. I häll.11,2 m NNV om 1 är: 2) Hällristning med 1 fotsula, 20 cm l. I krön av häll. 14,7 m SSV-S om 1 är: 3) Hällristning, 0,85x0,4 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp och 2 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj.Skeppet är 28 cm l. I häll. Skogsmark. 290 m SSÖ om boningshusetpå Ibacka 1:1 och 140 m VSV om sämre brukningsväg. Rev.inv.1980:Hällarna närmast helt övertorvade. Specialinventering Kjellén ochHyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten flack bergsrygg i flack moränmark, invid flack dalgång (N-S) i SSÖ-Ö. Barrskog.

1) Ca 290 m 185cg bonigshuset Ibacka och ca 140 m 275cg sämre brukningsväg, samt ca 5 m 375cg taggtrådsstängsel.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611226
Longitud: 17.165901
Lämnings-ID: L1944:7808
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 247:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7808