Hällristning L1944:7807, Boglösa 238:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7807
Foto av Hällristning L1944:7807
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,8x1,25 m (NÖ-SV) med 3 fotsulor och 1 s k stolfigur. Fotsulorna är 26 cm l. Den s k stolfiguren är 120 cm h och 112 cm br. I häll. 23 m N 14cg Ö om nr 1 är: 2) Hällristning, 4,5x1,5 (NV-SÖ) med minst 5 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen är 40-70cm l. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. Hagmark. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghällar i mindre moränutlöpare från moränhöjd i V-NV, mot svagt S sluttande moränmark i Ö-S och mot moränslätt och grund dalgång (Ö-V) i S. Hagmark.

1) Ca 78 m 10cg om väg och 27 m 130cg om taggtrådsstängsel och ägogräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615018
Longitud: 17.156824
Lämnings-ID: L1944:7807
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 238:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7807