Hällristning L1944:7782, Boglösa 331:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7782
Foto av Hällristning L1944:7782
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning med 1 skepp, 80 cm l, grunt ristat. I låg häll.10 m Ö om 1: 2) Hällristning, 0,7x0,4 m (N-S) med 1 skepp och 1 människofigur. Skeppet är 40 cm l. Människofiguren är 39 cm l. I låg häll. 6,5 m N-NNÖ om 2: 3) Hällristning med 1 skepp, 45 cm l.På hällens sluttning mot Ö. 350 m ÖNÖ om manbyggnaden på Hemsta 1:3, 160 m SSÖ om större lada och 14 m SSÖ om åkerhörn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ delen av flack bergplatå intill och V om dalgång. Hagmark.

1) 14 m S 15cg Ö om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.596058
Longitud: 17.14769
Lämnings-ID: L1944:7782
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 331:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7782