Hällristning L1944:7768, Boglösa 153:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7768
Foto av Hällristning L1944:7768
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Älvkvarnsförekomst (N-S) med ca 5 älvkvarnar 4-6 cm diam och0,5-1,5 cm dj. I hällavsats. 4,5 m NV-NNV om 1: 2) Hällristning med skepp, 39 cm l. I låg häll. Hagmark. 240 m SÖ om manbyggnadenpå Rickeby 2:4 och 18 m S om åker. Platsen har ej med säkerhet kunnat fastställas vid 1980-års rev inv. Den gamla inläggningen gäller. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag NV sluttning av moränbunden mindre bergrygg (NV-SÖ). Skogsmark/hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.604562
Longitud: 17.133804
Lämnings-ID: L1944:7768
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 153:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7768