Hällristning L1944:7762, Boglösa 342:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7762
Foto av Hällristning L1944:7762
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning med 1 människofigur, 36 cm l, försänkt. I plan, något repad, låg häll. Bergrygg. 280 m SÖ-ÖSÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:2, 24,5 m NV om skiftesgräns och 17 m SSV om stensättning.Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt hällkrön i moränavlagrad höjd. Ung granskog samt lövträd.

17 m SSV om stensättning raä 338 och 24,5 m NV om skiftesgräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616917
Longitud: 17.151386
Lämnings-ID: L1944:7762
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 342:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7762