Hällristning L1944:7760, Boglösa 294:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7760
Foto av Hällristning L1944:7760
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,8x1,6 m (NV-SÖ) med 5 skepp, varav 1 osäkert, och 4 fotsulor. Skeppen är 36-83 cm l. Fotsulorna är 20 cm l. I häll. Betesmark. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack berghäll i mycket låg utlöpare (N-S) från moränhöjd i S, och med något lägre belägna ytor i Ö och V. Hagmark.

Ca 45 m 335cg ägo- och bygräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615564
Longitud: 17.156181
Lämnings-ID: L1944:7760
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 294:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7760