Hällristning L1944:7731, Boglösa 362:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7731
Foto av Hällristning L1944:7731
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning med 1 skepp 35 cm l. I ovansida av tämligen plan häll. Betesmark 470 m VNV om manbyggnaden på Boglösa 1:14:1 5:1 10:1, 15 m NÖ om tomthörn och 11 m VSV om kant av gammal åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ovansida av låg bergrygg i NNÖ delen av flack moränhöjd, invid moränslätt i NÖ och mer avlägset dalgång. (NNV-SSÖ). Hagmark.

10 m 260cg kant i betesmark och 17 m 60cg tomthörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.59742
Longitud: 17.168584
Lämnings-ID: L1944:7731
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 362:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7731