Hällristning L1944:7720, Boglösa 315:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7720
Foto av Hällristning L1944:7720
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,3x1 m (NNV-SSÖ) med 5 skepp, 2 människofigurer,3 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppen är 38-73 cm l. Människofigurerna är 17 och 23 cm l. Den avlånga fördjupningen är 13x4 cm. 1 mot V sluttande häll. Älvkvarnarna är 3,5-6 cm diam och0,5-1 cm dj. Betesmark. 70 m NNÖ om manbyggnaden på Hemsta 1:3,32 m SV om åkerhörn och 1,2 m SV om järnmärla i berget. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. 37 m SÖ om nr 1 och 15 m V 15cg N om åkerhörn är: 2) Älvkvarnsförekomst i häll, 4x0,5 m (NV-SÖ), bestående av ca 5 älvkvarnar, 3-5cm diam och 0,5-1 cm dj. Påträffad av E.Kjellén 1975, rapporterad1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) Häll i N delen av bergplatå. 2) Häll i Ö delen av samma bergplatå intill och S om sidodalgång. Hagmark.

1) 70 m NÖ om bostadshus och 30 m SV om hörnet av hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595521
Longitud: 17.14228
Lämnings-ID: L1944:7720
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 315:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7720