Hällristning L1944:7716, Boglösa 261:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7716
Foto av Hällristning L1944:7716
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,24x0,24 m 2 fotsulor, 24 cm l. I häll. 240 m SSVom manbyggnaden på Boglösaby 8:5. 6 m SÖ om åkerkant, 59 m ÖSÖ-Öom sämre brukningsväg, mitt på den branta V-sluttningen. Ristning har ej återfunnits, men den troliga hällen har inprickats på fotokartan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag Ö-ÖSÖ-sluttning av moränbunden, mindre bergrygg (N-S). Åkerimpediment.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.588518
Longitud: 17.176934
Lämnings-ID: L1944:7716
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 261:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7716