Hällristning L1944:7714, Boglösa 159:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7714
Foto av Hällristning L1944:7714
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 10x5 m (NV-SÖ) med ca 10 skepp, 1 människofigur, 2 ringar och 20 älvkvarnar. Skeppen är 15-70 cm l, 2 är otydliga. Det tydligaste skeppet, i NV delen, har en från kölen utgående ränna. Människofiguren är 17 cm l, försänkt. Ringarna är 19 cmdiam. Älvkvarnarna är 4-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. En är 7 cmdiam och 2 cm dj. 11 m S om nr 1 är: 2) Hällristning, 2,5x0,55 m(NNV-SSÖ) med 4 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen är 40-65 cm l. Älvkvarnarna är 4-5 cm i diam och 0,5-1,0 cm dj. Åkerholme. 440 mSSÖ-S om manbyggnaden på Rickeby 2:4, intill och V om åker. 9 m SV om 1: 3) Älvkvarnsyta, 0,05x0,25 m (N-S) med 2 älvkvarnar 5-6 cm diam och 1,0-1,5 cm dj. I en angränsande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och svagt V sluttande sidor av låg bergrygg och mot slätt och dalgång (NNV-SSÖ) i S-V-NV. Åkerimpediment.

1) Ca 5 m VSV om åkerkant och ca 9 m SSÖ om åkerkant. 3) 9 m 65cg om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602235
Longitud: 17.132723
Lämnings-ID: L1944:7714
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 159:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7714