Hällristning L1944:7713, Boglösa 158:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7713
Foto av Hällristning L1944:7713
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2x2 m med ca 7 skepp, ca 12 fotsulor, 1 konturristad bladformig figur och ca 25 älvkvarnar. Skeppen är 20-50 cm l,ett par mycket grunt ristade. Fotsulorna är 20 cm l, 9 är försänkta. Den bladformiga figuren är 40cm l. 7 älvkvarnar ordnade i ring, 10 cm diam, runt central älvkvarn. 2 par älvkvarnar förenade med ränna. Älvkvarnarna är 3-6 cm i diam och 0,5-2,0 cm dj. I häll. 4 m N om 1: 2) Hällristning med 1 skepp 30 cm l och 4 osäkra älvkvarnar. I mot V sluttande häll. 2,7 m VSV om 1: 3) Hällristning, 1,25x0,6 m (N-S) med 1 skepp, 50 cm l och 2 älvkvarnar, 4 och 10cm diam resp 0,5 och 2 cm dj. I brant mot V sluttande del av hällen. Åkerholme. 390 m SSÖ-S om manbyggnaden på Rickeby 2:4, 18 mS och 8 m V om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) V sluttande del av häll, omedelbart V om dennas krön. Slätt och dalgång (NNV-SSÖ) i S-NV. Åkerimpediment.

1) 14 m 80cg åkerhörn 10 m V åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602587
Longitud: 17.132098
Lämnings-ID: L1944:7713
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 158:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7713