Hällristning L1944:7674, Boglösa 292:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7674
Foto av Hällristning L1944:7674
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 7,8x5,7 m (NÖ-SV) med 3 skepp. 2 fotsulor, 1 ovalringkors (?) och ca 35 älvkvarnar 3-7 cm diam och 0,5-1,5 m dj.Skeppen är 48-53 cm l. Fotsulorna är 22-28 cm l. Den ovala ringenär 19x22 cm. Ringkorset(?) är 14 cm diam, grunt ristat. I häll.Betesmark. 200 m N om Boglösa kyrka och 60 m SSÖ om åkerkant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV sluttande häll i NV delen av mindre moränhöjd, invid dalgång(NNV-SSÖ) i NV. Hagmark.

60 m SSÖ åkerkant, och omedelbart NV om skärvstenshög raä 453.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598369
Longitud: 17.177387
Lämnings-ID: L1944:7674
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 292:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7674