Hällristning L1944:7670, Boglösa 246:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7670
Foto av Hällristning L1944:7670
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,35x0,75 m (N-S) med 1 skepp, 3 människofigurer och 5 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Skeppet är 73 cml. Människofigurerna är ca 19 cm l. I häll. Betesmark. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan och SV sluttande berghäll i något S sluttande moränmark motflack dalgång i S. Hagmark.

Ca 73 m NNV om åkerkant och ca 48 m 290cg raä 58.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610523
Longitud: 17.165226
Lämnings-ID: L1944:7670
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 246:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7670