Hällristning L1944:7668, Boglösa 237:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7668
Foto av Hällristning L1944:7668
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1,2x1,2 m med 1 skepp och 6 älvkvarnar. Skeppetär 28 sm l, grunt ristat. Älvkvarnarna är 5-9 cm diam och 1-2,5cm dj. I låg häll. 16 m NNÖ om 1: 2) Älvkvarnsförekomst, 1,45x0,3m med 5 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. I mot V svagt sluttande häll. 3,2 m Ö om 2: 3) Älvkvarn, 6 cm diam och 4 cm dj.I häll. 1,7 m Ö om 2: 4) Älvkvarn, 6 cm diam och 1 cm dj. I block. Betesmark. 90 m NV om manbyggnaden på Kärrby 5:2 (L:a Ilund) Specialinventering Kjelleén och Hyenstrand: Upplands hällristningar1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-NV sluttning av moränmark. Barrskog.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615217
Longitud: 17.176541
Lämnings-ID: L1944:7668
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 237:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7668