Hällristning L1944:7659, Boglösa 353:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7659
Foto av Hällristning L1944:7659
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4x4 m med 3 skepp och 32 älvkvarnar. Skeppen är 40-71 cm l, försänkta. Älvkvarnarna är 3-10 cm diam och 0,5-1,5 cmdj. Av älvkvarnarna är den största belägen i mitten av en tät radmed 7 i övrigt små älvkvarnar. Övriga 24 älvkvarnar bildar tät grupp. I häll 35 m S om manbyggnaden på Hemsta 1:2, 20 m NNÖ åker,ägogräns och 3,4 m VSV källare. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränavlagrad bergklack invid dalgång i SV. Tomtmark.

3,5 m VSV källare, 20 m NNÖ åkerkant och ägogräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.592306
Longitud: 17.145809
Lämnings-ID: L1944:7659
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 353:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7659