Hällristning L1944:7658, Boglösa 341:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7658
Foto av Hällristning L1944:7658
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4x2,3 m (Ö-V) med 7 skepp, 1 fotsula, 1 fotsulepar och 41 älvkvarnar, samtliga figurer djupt ristade. Skeppen är 32-77 cm l. Fotsulan är 22 cm l, konturtecknad och genomskäres avskepp. Fotsuleparet är 22 cm l. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj, flertalet belägna på hällkrön. I översida och mot NV sluttande välvd häll, N delen av bergrygg. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V sluttande häll i NV kanten av moränavlagrad höjd, och invid moränslätt i V-N, med anslutning till grund dalgång i SV. Blandskogmed unggranar.

(14 m SÖ om gammal skogskant).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618125
Longitud: 17.151119
Lämnings-ID: L1944:7658
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 341:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7658