Hällristning L1944:7640, Boglösa 304:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7640
Foto av Hällristning L1944:7640
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3x1 m (N-S) med 1 skepp och 5 älvkvarnar 4 cm diam och 0,5 cm dj. Skeppet är 67 cm l. I häll. Betesmark. 150 m NÖom manbyggnaden på Rickeby 4:5, 21 m VSV om åkerhörn och 17 m SSÖom åkerhörn. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplandshällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan och NV sluttande berghäll i flack moränmark och invid svagNNV sluttning mot slätt och grund dalgång (NÖ-SV) i NV. Hagmark invid åker.

21 m 280cg åkerhörn och 15 m 175cg rundat åkerhörn/åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609808
Longitud: 17.136337
Lämnings-ID: L1944:7640
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 304:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7640