Hällristning L1944:7638, Boglösa 162:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7638
Foto av Hällristning L1944:7638
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 2,85x1,45 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp, 1 ringkors,1 rund och 1 oval ring, några få böjda linjer, 1 rak linje, ca 40älvkvarnar och 3 avlånga fördjupningar. Skeppet är 25 cm l, försänkt, grunt ristat. Ringkorset är 22 cm diam, djupt ristat. Ringen är 10 cm diam, den ovala ringen 23x15 cm. Den raka linjen är 40cm l, i ena änden avslutad med älvkvarn, i andra änden med kortsidolinje. Älvkvarnarna är 3,5x16 cm diam och 0,5x2,5 cm dj, ettpar är ovala. De avlånga fördjupningarna är 17x7-20x10 cm och 1,5-2 cm dj. I plan repad översida av häll. 4,5 m NNV om 1: 2) Älvkvarnsyta, 26x6 cm (NNV-SSÖ) med 2 älvkvarnar. I samma häll. Åkerholme. 440m NNV om Boglösa 1:1, 4:1, 5:1, 10:1 och 5 m V om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

ÖNÖ sluttande häll i svag NÖ sluttning mot dalgång (NNV-SSÖ) i Ö. Hagmark invid åker.

5 m SV åkerkant och 12 m SSÖ åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.599522
Longitud: 17.172614
Lämnings-ID: L1944:7638
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 162:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7638