Hällristning L1944:7632, Boglösa 260:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7632
Foto av Hällristning L1944:7632
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,3x1 m (N-S) med 1 skepp(?). 1 fotsula och 20 älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppet (?) är 40 cm l. Fotsulan är 23 cm l. I häll. 450 m S om boningshuset på Boglösaby 8:5och 11,8 m VNV-V om SV hörnet på lada. Ladan har rasat samman och täcker delar av källare. T A4: Specialinv Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag V-VSV-sluttning av moränbunden, mindre bergrygg (N-S). Åkerimpediment.

Ca 12 m 280 cg om ladugård (nerrasad).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.589641
Longitud: 17.174838
Lämnings-ID: L1944:7632
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 260:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7632