Hällristning L1944:7630, Boglösa 251:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7630
Foto av Hällristning L1944:7630
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 2,5x0,7 m (N-S) med 9 skepp, varav 2 osäkra, 25-45 cm l. I häll. 5,1 m NNV om 1: 2) Hällristning, 2,5x2,2 m (NV-SÖ) med 4 skepp och 9 älvkvarnar. Skeppen är 39-56 cm l. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-1 cm dj. I häll. 3,4 m N om 1: 3) Älvkvarnsyta, 0,7x0,37 m (NÖ-SV) med 4 älvkvarnar 5-7 cm diam och 1-1,5 cm dj. I ytan är även ett osäkert skepp. I häll. Skogsmark.Ca 950 m SSÖ om manbyggnaden på Ibakca 1:1, 8,5 m NV om åkerhörnoch 170 m ÖNÖ om sämre brukningsväg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-kant och sluttande del av liten bergrygg i flack moränmark. Dalgång (NNV-SSÖ) i S-V. Hagmark.

1) 8,5 m 340cg om åkerhörn och 13 m V om dike.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.605984
Longitud: 17.173001
Lämnings-ID: L1944:7630
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 251:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7630