Hällristning L1944:6315, Biskopskulla 88:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:6315
Foto av Hällristning L1944:6315
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2x1,4 m (NÖ-SV) med 3-4 skepp och 10 älvkvarnar. Skeppen är 37-80 cm l. 2 skepp är djupt ristade, det mindre av dessa har båglinje från relingen. Övriga skepp otydliga. I mot SV sluttande del av repad berghäll med diabasinslag. Ladugårdsbacke. 40 m S om Ö boningshuset på Viggeby. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll, tomt.

5-6 m S 16cg V om S knuten av ladugård. 12 m NV om uthus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.702365
Longitud: 17.247191
Lämnings-ID: L1944:6315
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 88:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6315