Hällristning L1944:6225, Biskopskulla 158:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:6225
Foto av Hällristning L1944:6225
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,4x0,5 m (NV-SÖ) med 1 skepp och 20 älvkvarnar.Skeppet är 35 cm l, enkelt ristat. Älvkvarnarna är 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I mot NÖ svagt sluttande, låg häll i småkuperad,moränbunden skogsmark. Inv.1926 B65. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

(Småkuperad moränmark. Skogsmark f d betesmark).

260 m VNV om manbyggnaden till Viggeby 1/2, 6 m NNV om nybrutenkörväg och bygräns, 3,5 m NÖ om genom vägen kantskadad stensättning.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.704287
Longitud: 17.242729
Lämnings-ID: L1944:6225
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 158:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6225