Hällristning L1944:6142, Biskopskulla 113:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:6142
Foto av Hällristning L1944:6142
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i skrovlig översida med isrännor och NÖ-sluttningav bergrygg. Ytan är 4,2x3,3 m (NNÖ-SSV). Ristningen består av 2skepp, 1 hårnålsformad figur och ca 5 älvkvarnar. Skeppen är 0,7och 0,46 m l. Tämligen grund till tämligen djup ristning. Den hårnålsformade figuren är 0,25 m l och 0,15 m br. I ena hörnet en älvkvarn. Djup ristning. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av låg bergrygg (NNÖ-SSV), åkerholme.

16 m SSÖ om sämre brukningsväg, 7-8 m ÖNÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.706786
Longitud: 17.247086
Lämnings-ID: L1944:6142
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 113:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6142