Hällristning L1944:6061, Biskopskulla 78:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:6061
Foto av Hällristning L1944:6061
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 5,3x1,9 m (N-S) med 6 skepp och 20 älvkvarnar.Skeppen är 30-85 cm l, det största välformat och försett med bågformig förlängning på bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 9 älvkvarnar ordnade i rad under ett skepp.I mot Ö brant sluttande häll. 2 m NV om 1: 2) Älvkvarnsyta, 4x2,5m (Ö-V) med ca 75 älvkvarnar samt 5 avlånga fördjupningar 11x4-19x6 cm och 0,5-1,5 cm dj. 36 älvkvarnar ordnade i rektangulär ram0,8x0,6 m. 2 par förenade med ränna. I översida av samma häll. 3) Stensättning? rund, 6-7 m diam, fylld, 0,4 m h. Fyllningen övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I mitten en jordfast sten 3,5x2 m (NNÖ-SSV) och 1,7 m h. Kantkedja? 0,1 m h, av 0,2-0,3 m l stenar. Beväxt med 1 rönn och flera enbuskar. Troligenskärvstenshög. Odlingssten är påförd hällarna så att delar av nr2 ej kan ses (ramfig). Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg (NNV-SSÖ), åkerholme.

Nr 1 9 m VSV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.70572
Longitud: 17.249074
Lämnings-ID: L1944:6061
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 78:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6061