Hällristning L1944:5883, Biskopskulla 112:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:5883
Foto av Hällristning L1944:5883
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 3,8x3,6 m (ÖNÖ-VSV) med 4 skepp och ca 15 älvkvarnar. Skeppen är 58-68 cm l, tämligen djupt ristade. I skrovligNÖ sluttning av bergrygg. 2,4 m SÖ om nr 1: 2) Älvkvarnsyta, 2,35x0,55 m (N-S) med ca 10 älvkvarnar. I ÖNÖ sluttning av samma bergrygg. 4,8 m SSÖ om 2: 3) Hällristning, 0,5x0,5 m med 2 skepp, 39och 48 cm l. I mot NÖ sluttande del av bergrygg. 14 m SÖ om 3: 4)Älvkvarnsyta, 1,2x0,5 m (N-S) med 5 älvkvarnar, 4-13 cm diam och0,5-4,5 cm dj. I mot N sluttande del av berghäll. 3 m SSV om 4:5) Älvkvarnsyta, 1,1x0,25 m (NNV-SSÖ) med 5 älvkvarnar. I flack sänka av samma häll. Gravfält i betesmark. 680 m SV om Biskopskulla station, 30 m SÖ om järnväg och 13 m S om brukningsväg. 11 H 4g. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ kanten av bergrygg (NNV-SSÖ) i betesmark.

Nr 1 32 m NÖ om väg, 30 m SÖ om järnväg, 13 m S om sämre brukningsväg, 2 m SV om en stensaml.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701399
Longitud: 17.251957
Lämnings-ID: L1944:5883
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 112:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5883