Hällristning L1944:5872, Biskopskulla 214:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:5872
Foto av Hällristning L1944:5872
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, bestående av 2 skepp. Det ena skeppet är 1 m loch har kraftigt uppåtsvängda stävar samt 7 synliga bemanningsstreck samt ett antal otydliga. Det andra skeppet? är 20-30 cm l ochmycket otydligt. Beläget intill och N om det stora skeppet. Bägge skeppen belägna längs isräfflor i (N-S) på svagt N-sluttande häll på gårdsplan. 25 m 190cg om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst 1x0,6 m (N-S), bestående av 8 älvkvarnar. De är 4-8 cm diam och 0,5-1 cm dj. På krönet av delvis flagand häll. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt N-sluttande häll. Tomtmark (gårdsplan).

3,5 m 92cg om SÖ knuten av uthus. (3 m VNV om stängselhörn).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.703659
Longitud: 17.246666
Lämnings-ID: L1944:5872
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 214:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5872