Hällristning L1944:5800, Biskopskulla 69:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:5800
Foto av Hällristning L1944:5800
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i välvd skrovlig toppyta av NNÖ-sluttning av häll.Ytan är 11,6x3,7 m (Ö 40cg S_V 40cg N). Ristningen består av 1 skepp, 1 avlång fördjupning och ca 200 älvkvarnar. Skeppet är 1,05m l. Djup ristning. Den avlånga fördjupningen är 11x7 cm och 2 cm dj. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0,5-3 cm dj. Älvkvarnarna identifierade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack berghäll i moränhöjd, betesmark.

23 m SSV om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.711069
Longitud: 17.254835
Lämnings-ID: L1944:5800
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 69:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5800