Hällristning L1944:5714, Biskopskulla 178:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:5714
Foto av Hällristning L1944:5714
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,1x2,7 m (NV-SÖ) med 2 skepp och ca 75 älvkvarnar. Skeppen är 36 och 47 cm l. En grupp älvkvarnar är ordnade i cirkel, 18 cm diam. I häll. Kanten av moränbunden åkerholme. 250 mNV om manbyggnaden på Kattebo 1:2 (Söderbyborg), 20 m SSV om skärning av 3 skiftesgränser och 8 m VSV om skiftesgräns. Ristningsytan lutar mot NÖ. Intill och NV om ristningen är schaktmassor påförda. Möjligen finns här fler överlagrade ristningar. Ek 1972. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kant av moränbunden åkerholme.

240 m NV manbyggnaden på Kattebo 1/2 (Söderbyborg), 20 m SSV skäring av 3 skiftesgränser, 8 m VSV skiftesgräns/åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.726683
Longitud: 17.203973
Lämnings-ID: L1944:5714
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 178:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5714