Hällristning L1944:5696, Biskopskulla 111:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:5696
Foto av Hällristning L1944:5696
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, i starkt ÖNÖ- sluttning med isränna av bergklack. Ytan är 2,25x2,15 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av 1 skepp och ca 30 älvkvarnar. Skeppet är 1,13 m l. Mycket djup ristning. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam, 0,5-3 cm dj. Dessa är belägen på en hylla bestående av en isränna under skeppet. 4 m SV om 1 och på plan övre del av bergklack är: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,4x0,1 m (80-280cg) bestående av minst 3 älvkvarnar, 4,5-6 cm diam och 1-1,5cm dj. 0,2 m under det stora skeppet är skepp 0,35 m l med 4 bemanningsrede, tämligen grunt ristat. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På krön av bergklack samt i starkt ÖNÖ- sluttning av densamma, betesmark, beväxt med enstaka barr- och lövträd samt buskar.

Nr 1 9 m SSÖ om järnväg , 5 m VSV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701749
Longitud: 17.252692
Lämnings-ID: L1944:5696
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 111:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5696