Hällristning L1944:5412, Balingsta 20:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:5412
Foto av Hällristning L1944:5412
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av ett skepp, på mot SV svagt sluttandeberghäll. Skeppets längd, 3,8 m (N 40cg V-S 40cg Ö), höjd 0,15 m.Intill ristningens N del är en skålgrop, 6 cm diam, 1 cm dj. Intill skålgropen en sentida inristning, bokstäverna OA, ca 12 cm h. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt moränbunden, låg bergrygg. Tomtmark.

8 m N 40cg Ö om N hörnet av bostadshus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.776224
Longitud: 17.415752
Lämnings-ID: L1944:5412
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 20:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5412