Hällristning L1944:3174, Boglösa 48:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:3174
Foto av Hällristning L1944:3174
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,7x1,5 m med 3 skepp, några obestämbara figurer och ca 45 älvkvarnar. Skeppen är 30-45 cm l. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0,5-3 cm dj. I häll. Betesmark. 250 m SSÖ om manbyggnaden på Ilund 2:1 (St Ilund), 120 m NNV om boningshuset på Kärrby5:2 D (L:a Ilund). 11 H 2f. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ sluttande del av häll, N om låg bergs- och moränhöjd. Sänka och dalgång i SV-V. Hagmark och gammal åkerkant.

33 m 180cg åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615749
Longitud: 17.176985
Lämnings-ID: L1944:3174
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 48:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3174