Hällristning L1944:3172, Boglösa 105:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:3172
Foto av Hällristning L1944:3172
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 5x2 m (N-S) med 2 skepp och 7 älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 25 och 70 cm l. I mot V ganskabrant sluttande häll. 6,4 m Ö om 1: 2) Hällristning, 0,45-0,35 m(NÖ-SV) med 1 skepp, 40 cm l, försänkt. Ovanför skeppet är en obestämbar figur (möjligen ringkors), 25 cm l. I mot Ö svagt sluttande del av samma häll. 2,9 m SSV om 2: 3) Hällristning med 1 skepp, 25 cm l. I närheten finns flera obestämbara linjer. I översidaav samma häll. Betesmark. 310 m SV om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 50 m NV om väg och 12 m SV om åkerhörn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i flack moränavlagrad höjd invid moränslätt och grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i N. Hagmark.

1) Ca 55 m NV om väg, 12 m SV om hörn i betesmark och 32 m SÖ åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611571
Longitud: 17.138603
Lämnings-ID: L1944:3172
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 105:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3172